Pomoc psychologiczna

Konsultacja psychoterapeutyczna – to spotkanie pozwalające zorientować się psychoterapeucie w trudnościach i problemach pacjenta, a pacjentowi pozwala zastanowić się nad celami psychoterapii, ale również nad swoim komfortem w kontakcie z psychoterapeutą. Konsultacje mają za zadanie określić najbardziej odpowiednią formę pomocy psychologicznej. Spotkań konsultacyjnych może być więcej, jednak rzadko ich liczba przekracza trzy spotkania. Odbywają się one w cyklu cotygodniowych spotkań trwających 50 minut.

W przypadku konsultacji psychoterapeutycznej pacjenta nastoletniego niezbędna jest obecność rodzica/rodziców na pierwszym spotkaniu. W przypadku konsultacji psychoterapeutycznej pacjenta nastoletniego niezbędna jest również zgoda samego pacjenta nastoletniego na jego udział w konsultacji.

Psychodynamiczna psychoterapia indywidualna krótkoterminowa – to forma pomocy psychoterapeutycznej skutecznej w sytuacji kiedy pacjent zgłasza konkretny problem lub trudność. Poprzedzona zwykle jest konsultacjami z psychoterapeutą, gdzie wspólnie ustalany jest czas trwania psychoterapii i konkretna problematyka. Terapia krótkoterminowa trwa zazwyczaj od 2 do 6 miesięcy i odbywa się w cyklu cotygodniowych sesji psychoterapeutycznych trwających 50 minut.

Psychodynamiczna psychoterapia indywidualna długoterminowa – to forma pomocy, która pozwala zmienić mocno utrwalone sposoby reagowania, umożliwia dużo lepsze rozumienie siebie, swojej historii ale również innych, a tym samym sprawia, że pacjent ma większy wpływ na własne życie. Terapię poprzedzają konsultacje dotyczące problematyki i celów pacjenta. Terapia długoterminowa trwa od 1 roku a czas końca procesu ustalany jest wraz z realizacją celów. Terapia odbywa się w cyklu cotygodniowych sesji psychoterapeutycznych trwających 50 minut.

Konsultacja rodzica/rodziców – to forma pomocy, która pozwala zastanowić się nad trudnościami dziecka i właściwie dobrać możliwości pomocy. Konsultacja może dotyczyć porady związanej z wątpliwościami wychowawczymi, szkolnymi lub rozwojowymi dziecka. Psychoterapeuta na podstawie wywiadu z rodzicem analizuje różne możliwości pomocy psychologicznej, w tym także te poza psychoterapeutyczne.

Psychoterapia rodzinna – to forma pomocy psychologicznej dla rodzin, w których równowaga systemu rodzinnego została zachwiana. Terapia umożliwia zrozumienie jak poszczególne osoby w rodzinie wpływają na siebie nawzajem, ale również koryguje błędy komunikacyjne powodujące napięcia. Lepsze zrozumienie w rodzinie, a także wypracowanie wspólnych sposobów rozwiązywania konfliktów powoduje, że rodzina wraca do równowagi. Podobnie jak w przypadku psychoterapii indywidualnej psychoterapię rodzinną poprzedzają konsultacje. Czas trwania terapii nie jest ustalony, natomiast częstotliwość spotkań rodzinnych to sesja rodzinna co 2 lub 3 tygodnie. Sesje psychoterapii rodzinnej są dłuższe i trwają 90 minut.

Psychoterapia par – to forma pomocy psychologicznej dla par, która nakierowania jest na wzajemne rozumienie i budowanie relacji. Skupia się na poprawie komunikacji, rozumieniu podłoża konfliktów, ale także rozumieniu i akceptacji różnic. Psychoterapię par poprzedzają konsultacje. Czas trwania terapii nie jest ustalony, natomiast częstotliwość spotkań to sesja terapii pary co 2 lub 3 tygodnie. Sesje psychoterapii par są dłuższe i trwają 90 minut.