Cennik

Konsultacja indywidualna 50 min – 170 zł

Sesja terapii indywidualnej 50 min – 170 zł

Konsultacja rodzica/rodziców 50 min – 170 zł

Konsultacja rodziny 90 min – 350 zł (częstotliwość raz na 2 lub 3 tygodnie)

Sesja terapii rodzin 90 min – 350 zł  (częstotliwość raz na 2 lub 3 tygodnie)

Konsultacja pary 90 min – 350 zł (częstotliwość raz na 2 lub 3 tygodnie)

Sesja terapii pary 90 min – 350 zł (częstotliwość raz na 2 lub 3 tygodnie)