Darmowa pomoc psychologiczna

W związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (COVID-19), wiele terapii zostało odwołanych, poradnie zostały zamknięte, by chronić społeczność przed szerzeniem się wirusa. W związku z tym proponujemy bezpłatne konsultacje i sesje terapeutyczne online dla osób najbardziej potrzebujących.

Oferujemy również darmową pomoc psychologiczną dla chorych i ich rodzin.

Proponujemy także bezpłatną pomoc psychologów i psychoterapeutów dla personelu medycznego: lekarzy, ratowników i pielęgniarek.

Anna Wojtaszewska